دسته: روابط بین فردی

نیروی نبوغ کلامی

طبق بررسی‌های به عمل آمده بین دایره‌ی لغات و موفقیت هر کسی، رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. یعنی میزان تسلط بر کلام و{...}

قدرت متقاعد سازی

برای آنکه بتوانید به اندازه شایستگی خود درآمد کسب کنید، نه تنها باید برای شرکتی که در آن کار می کنید ارزشمند تر شوید{...}

زبان بدن در محیط اجتماعی و کاری

شیوه ی قرار گرفتن شما در محیط و حرکت کردن درون آن بر نگرش، احساسات و نحوه ی برداشت مردم از شما تأثیر می گذارد{...}

هنر فخر فروشی

برای بیش­تر ما، کسب مهارت در فخرفروشی راحت­ تر از انجام دادنش است. تصور می­ کنیم میان در خفا ماندن و گزافه گویی باید یکی{...}