دسته: استعداد یابی

شایستگی خود را بشناسید

شکار ایده ها با تمایل به شناخت محیط پیرامون شروع می شود. اما یکی از مهم ترین گام ها در همین راستا این است که خودتان را بشناسید{...}

شکارچی ایده ها

ایده های سازنده به کسانی تعلق دارد که آنها را جست و جو می­کنند. این، موضوع اصلی این مقاله است؛ اینکه بتوانید بهترین ایده ها را بیابید و {...}

مهارت های کلیدی خود را افزایش دهید

انجام دادن تکالیف یکی از اصول مهم رسیدن به بهره وری در سطح بالاست. آنچه را که لازم است، بیاموزید تا بتوانید به طرز عالی ای کارهایتان را انجام بدهید{...}

روش استفاده از تلسکوپ (آن را سر و ته کن!)

وقتی از استعدادهایمان حرف می زنیم، تلسکوپ چیز فوق العاده ای است. تنها مشکل این است که ما آن را سر و ته نگه می داریم. (تجارت، این روش{...}

تیپ شناسی سازمانی برمبنای ارزشمندی

لایه‌ی نیمه پنهان: شامل قوانین نا نوشته و پنهان روابط بین فردی، جو سازمانی، ادراک افراد و کارکنان از برابری و عدالت، روابط{...}

هم‌آمیزی علم و ثروت

اصولاً پولدار کسی است که بر اساس فرصت طلبی یا کمی شیادی به مقدار هنگفتی پول رسیده است و معمولاً باید دو دستی به پول{...}