دسته: زبان بدن

حضور از طریق زبان بدن

بدن ما با ما و دیگران حرف می‌زند. به ما می‌گوید که چه احساسی دریم و یا چه فکری می‌کنیم. ما با حالات بدن‌مان می‌توانیم حتی{...}

نشان دادن تعهد و نگرش از طریق نحوه ی ایستادن

ایستادن باید به گونه ای باشد که پاهایتان زیر باسن قرار گیرد و وزن تان به طور مساوی روی پاها سنگینی کند. نحوه ی ایستادن بازتابی{...}

کسب بینش و آگاهی نسبت به تأثیرات حالت قرارگیری بدن

نحوه ­ی ایستادن و حالتی که به بدنتان می ­دهید، احساس شما را نسبت به خودتان و دیگران نشان می­دهد. شخصی که سرش را{...}

پیش به سوی اصل ماجرا در زبان بدن

این حقیقت است که قدرت مسأله­ ی مهم و جذابی است و افراد قدرتمند خواه از قدرتشان آگاه باشند و خواه نه، سرهای خود را به{...}

نگاهی دقیق تر به حرکات غیرکلامی

پژوهش­ های بیشتر درباره­ ی اساس و اصول برقراری ارتباط، حاکی از این است که زبان گفتار از حرکات بدن نشأت گرفته است. در پیشینه ی{...}

بیشترین استفاده از زبان بدن

افراد موفق می ­دانند چگونه از بدن خود برای بیشترین تأثیر استفاده کنند. آن­ها صاف و با سینه ­ای فراخ، مانند کتابی دوست ­داشتنی{...}

زبان بدن(۲)

زبان بدن گویاتر هر کلامی که می­ توانید بر زبان جاری کنید، سخن می­گوید و ابراز احساسات می­ کند. اگر بخواهید به سایر افراد بگویید{...}

زبان بدن در روابط کاری

برقراری زبان بدن میلیون­ ها سال ادامه داشته اما تنها طی چهل سال اخیر به طور علمی مورد مطالعه قرار گرفت؛ در دهه ­ی 1970 بسیار{...}