دسته: مدیریت برنامه ریزی

ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می‌دانستم

اصولی که در مدارس ودانشگاه ها به آنها اشاره می‌شود با اصولی که خارج از فضای آموزشی با آنها سر و کار داریم تفاوت چشمگیری دارد. این دوگانگی عامل{...}

به خودتان فشار بیاورید

دنیا پر از مردمی است که منتظرند کسی پیدا شود و به آنها انگیزه بدهد تا به آن کسی که دوست دارند باشند، تبدیل بشوند. اشکال اینجاست که کسی برای{...}

حالا که پس انداز داریم، باید چکار کنیم؟

سرمایه‌گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست‌آوردن منافع بیشتر در آینده.در تمام دنیا همه می‌دانند که هیچ نوع تضمین شغلی وجود ندارد{...}

تنبلی خلاق را تجربه کنید

تنبلی یا مسامحه کاری خلاق،یکی از موثر ترین روش های عملکرد شخصی است که می تواند زندگی شما را تغییر بدهد. واقعیت این{...}

قاعده ۸۰ به ۲۰ را در همه کارها رعایت کنید

قاعده 80 به 20 یکی از مفید ترین مفاهیم مدیریت بر زمان و زندگی است. به این اصل «اصل پارتو» هم می گویند. ویلفردو پارتو متوجه{...}
صفحه 2 از 2«12