دسته: ایده و خلاقیت

اجرای ایده ها

ارسطو می گوید: « ما فقط با تمرین یاد می گیریم چه طور باید کاری را انجام دهیم.»  ما نیز باید با اجرای ایده ها، آنها را تمرین کنیم. ما {...}

پدر پولدار، پدر بی پول(۲)

نج عامل عمده بر سر راهی مردمی که از نظر مالی آموزش دیده‌اند، وجود دارد که هنوز مانع از آن است، بتوانند ستون دارایی‌‌های خود را {...}

پدر پولدار، پدر بی پول (۱)

نگرانی اولیه‌ی رابرت کیوساکی بیشتر پیرامون خلأ در حال رشد میان داراها و ندارها در آمریکا و سراسر جهان است. او که یک سرمایه‌گذار و مدیر{...}

مفاهیم وتکنیک های افزایش خلاقیت

خلاقیت را می‌توان فرایند ذهنی پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو دانست که منجر به یافتن راه‌حل‌ها و ایده‌های جدید می‌شود{...}

گاوبازهای منفی باف

خیلی ها از هوشمند شدن تو می ترسند.  بگذار بگویم تو مثل گاو نری با ایده های بی نظیر و درخشان وارد گود می شوی. بهتر است مراقب باشی، چون گاوباز{...}

ایده، خلاقیت و نوآوری

این مقاله ی کوتاه با تعاریفی ساده و جامع از مفاهیمی که نقش اساسی در فرآیند کارآفرینی دارند( ایده، خلاقیت، نوآوری) تصویر واضح{...}

نوآوری در کارآفرینی

بیشتر مردم بر این موضوع توافق دارند که ظهور کارآفرینان مدرن بخش اصلی تغییر شکل اقتصادی بزرگی است که به فرآیند صنعتی{...}

افق‌ های تازه کارآفرینی

نزدیک به سه دهه از طرح مفهوم کارآفرینی هنری می‌گذرد. برخی از محققان و پژوهشگران با الهام از کارآفرینی اقتصادی کوشیدند با تعمیم{...}

کتاب کار جوان(کارآفرینی)

مشخصه‌ی عصر حاضر را سه انقلاب اینترنتی، دیجیتالی و کارآفرینی معرفی می‌کنند و کارآفرینی چنان رو به گسترش است که در{...}

کسب و کار از نگاه مایکل گربر

این مقاله، چکیده ای از تجربه ی نویسنده ای به نام مایکل گربر است که در شرکت توسعه کسب و کار جهانی گربر در طول 24 سال کسب {...}
صفحه 1 از 212 »